Klachtenprocedure
 

Het streven van R-O-N is om kwalitatief hoogwaardig op te leiden en te doen wat beloofd is. Wanneer u om welke reden dan ook niet tevreden bent met de geleverde diensten/goederen of u bent van mening dat u door een vertegenwoordiger van R-O-N onjuist bejegend bent dan kunt u een klacht indienen.

 

Vaak kan een klacht in een gesprek tussen u en de betrokken vertegenwoordiger van R-O-N opgelost worden. Het streven van R-O-N is dat in zo’n gesprek de vertegenwoordiger zijn/haar uiterste best doet om de klacht in overleg met u op een voor beide partijen bevredigende wijze af te handelen.

 

Mocht in het gesprek de klacht niet opgelost worden dan kunt u de klacht alsnog schriftelijk binnen 14 dagen na het plaatsvinden van het gesprek bij R-O-N indienen.

 

Binnen vijf werkdagen na binnenkomst van uw brief krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Vervolgens onderzoekt R-O-N zorgvuldig wat de oorzaak van de klacht is en ontvangt u binnen 10 werkdagen antwoord.

 

Mocht u desalniettemin nog niet tevreden zijn met de afhandeling van uw klacht dan zal R-O-N instemmen met bemiddeling door een door u aan te wijzen externe geschillencommissie (bijvoorbeeld de Consumentenbond of de ombudsman). R-O-N is niet aangesloten bij een externe geschillencommissie of -organisatie ter afhandeling van klachten.

 

een externe geschillencommissie of -organisatie ter afhandeling van klachten.

 
 

 

Made with Namu6